dinsdag 6 december 2022

Business case monitoring

Het business vraagstuk; het managen van (wild)groei

Virtualisatie wordt inmiddels in iedere organisatie standaard toegepast en cloud computing is daar hard naar die status onderweg. Hierdoor kunnen ICT afdelingen sneller nieuwe (virtuele) servers installeren en zo voldoen aan de vraag van de (interne) organisatie. Deze groei aan (virtuele) systemen wordt versterkt doordat vanuit beheeroverwegingen vaak gekozen wordt om  functionaliteit van elkaar gescheiden te houden.

Waar voorheen fysieke systemen stonden, is daar nu geen zicht meer op, zeker niet wanneer de systemen of-site (datacenter) zijn geplaatst. Het inkoopproces van hardware en het bestellen van nieuwe (virtuele) systemen is van elkaar losgekoppeld. Parallel hieraan nemen de eisen die de (interne) organisatie stelt aan de kwaliteit van de ICT dienstverlening toe. Interne klanten verwachten minder verstoringen en een hogere up time. Was voorheen beschikbaarheid tijdens kantoortijden voldoende, nu wordt 24x7 beschikbaarheid verwacht.

ICT afdelingen worden niet altijd gedwongen te veranderen. Zelf willen ze ook graag de dienstverlening verbeteren. Bijvoorbeeld  door storingen actief te voorkomen als positief resultaat van preventief onderhoud.

Monitoring keuze

Het handmatig controleren van systemen mocht voorheen voldoende zijn, dat is het nu niet meer. Er is geen hogere wetenschap nodig om te bedenken dat geautomatiseerde monitoring uitkomst kan bieden. Als uptime zo belangrijk is, gaat de voorkeur dan uit naar een paar keer controleren binnen kantoortijden, of naar 24x7 iedere vijf minuten controles? En gaat de voorkeur dan uit naar uren handwerk van een beheerspecialist, of kan die beter op andere werkzaamheden worden ingezet? Zou het daarnaast niet prettig zijn een geschiedenis op te bouwen van meetgegevens zodat trends inzichtelijk worden en daarover aan (interne) klanten gerapporteerd kan worden?

Binnen de meeste organisaties is deze rekensom al gemaakt en wordt actief gebruik gemaakt van geautomatiseerde monitoring of gaat men dit binnenkort doen. Nadat deze keuze gemaakt is, rijst de vraag welke monitoring software het meeste geschikt is. Vaak  moet aan de volgende kenmerken worden voldaan:

 • Flexibel; de monitoringsoftware moet goed aansluiten bij de manier van werken van de betreffende organisatie.
 • Checks van zowel servers als netwerkapparatuur moeten mogelijk zijn.
 • Trends worden vastgelegd.
 • De monitoring software is goed schaalbaar.
 • Keten-monitoring wordt ondersteund.
 • Er kunnen eenvoudig maatwerk controles (custom checks) gemaakt worden.
 • Geen vendor lock-in.
 • Breed gedragen in de markt (er zijn mensen met de juiste skills voor handen).
 • Eenvoudig van opzet en snel aan te leren.
 • Er is (commerciële) support te verkrijgen.
 • Geen afhankelijkheid van een enkele leverancier.
 • Prijs efficiënt (het product is concurrerend geprijsd).
 • Eenvoudige licentie structuur.

Gezien de bovenstaande vereisten was Nagios XI voor Conclusion Xforce de enige logische keuze.

Business benefits met Nagios XI

Het geautomatiseerd monitoren van systemen heeft een aanzienlijke impact op het beheerproces. Systeembeheerders kunnen hun tijd efficiënter besteden en kunnen meer aandacht geven aan het voorkomen van (potentiële) verstoringen. Onderhoudswerkzaamheden zullen voorafgaand aan de uitvoering in het monitoringsysteem aangegeven moeten worden. Dit vereist van het systeembeheer een “Eerst denken, dan doen” mentaliteit. Daar tegenover staan duidelijke voordelen voor de organisatie:

 • Efficiëntere inzet van beheeruren,
 • Invulling kunnen geven aan proactief beheer (het voorkomen van verstoringen).
 • Hogere uptime als gevolg van minder verstoringen.
 • Op basis van de trend gegevens kan gerapporteerd worden aan (interne) klanten.
 • De support voor Nagios XI is prijs efficiënt.
 • Nagios wordt voor een belangrijk deel door een community ontwikkeld (Open Source Software) en daarom is er geen vendor lock-in.

Samenvatting

Moderne IT organisaties kunnen niet langer zonder geautomatiseerde monitoring van systemen en netwerkcomponenten. De kostenstructuur staat onder druk en tegelijkertijd moet de kwaliteit van de dienstverlening hoger. Klanten verwachten daarnaast een 24x7 dienstverlening die de noodzaak geautomatiseerd te monitoren versterkt. Als gekeken wordt naar software die aan de belangrijkste vereisten voldoet, dan is Nagios XI een logische en verantwoorde keuze. Het is buitengewoon flexibel, ge-support, een bekende keuze in de markt en leidt niet tot vendor-lockin. Het open source karakter van de manier van ontwikkelen zorgt daarnaast voor een goede technische kwaliteit.

 

 

Wilt u zelf de Nagios producten testen download dan gratis de 60 dagen trial versie.

Nagios down